Sản phẩm nổi bật

BẢNG BÁO GIÁ ÁO THUN THAM KHẢO
 

BẢNG BÁO GIÁ ÁO THUN THAM KHẢO

 BẢNG BÁO GIÁ ÁO THUN ALPHA ÁP DỤNG TỪ THÁNG 06/2017
MẪU ÁO                                   CỔ TRỤ                                      CỔ TRÒN 
MÀU ÁO                  MÀU NHẠT              MÀU ĐẬM                    MẦU NHẠT                 MÀU ĐẬM 
                                                                                      CÁ SẤU PE HAI CHIỀU
TAY BO                        32,000                   35,000                         29,000                      30,000
TAY THƯỜNG                        29,000                   30,000                         26,000                      27,000
                                                                                       CÁ SẤU 65/35 2 CHIỀU 
TAY BO                        44,000                   47,000                         41,000                      43,000
TAY THƯỜNG                        41,000                   44,000                         38,000                      40,000
                                                                                      CÁ SẤU PE 4 CHIỀU 
TAY BO                        52,000                   54,000                         47,000                      49,000
TAY THƯỜNG                        49,000                   51,000                         44,000                      46,000
                                                                                      CÁ SẤU 4 CHIỀU 65/35
TAY BO                        59,000                   64,000                         54,000                      59,000
TAY THƯỜNG                        56,000                   61,000                         51,000                      56,000
                                                                                      CÁ MẬP PE 2 CHIỀU 
TAY BO                        43,000                   47,000                         39,000                      41,000
TAY THƯỜNG                        40,000                   44,000                         36,000                      38,000
                                                                                      CÁ MẬP 65/35 HAI CHIỀU 
TAY BO                        57,000                   62,000                         52,000                      57,000
TAY THƯỜNG                        54,000                   59,000                         49,000                    540,000
                                                                                      COTON PE HAI CHIỀU
TAY BO                        31,000                   33,000                         28,000                      29,000
TAY THƯỜNG                        28,000                   29,000                         25,000                    260,000
                                                                                      COTTON 65/35 HAI CHIỀU
TAY BO                        44,000                   47,000                         36,000                      39,000
TAY THƯỜNG                        41,000                   44,000                         33,000                      36,000
                                                                                      COTTON 65/35 BỐN CHIỀU
TAY BO                        54,000                   59,000                         50,000                      53,000
TAY THƯỜNG                        51,000                   56,000                         47,000                      50,000
                                                                                      COTTON PE BỐN CHIỀU
TAY BO                        42,000                   44,000                         38,000                      41,000
TAY THƯỜNG                        39,000                   41,000                         35,000                      38,000
         
                                                                                      THUN MÈ - THUN LẠNH
TAY BO                       33,000                   34,000                         30,000                      32,000
TAY THƯỜNG                       30,000                   31,000                         27,000                      29,000
                                                                                      CÁ SẤU POLI BỐN CHIỀU
TAY BO                       56,000                   59,000                         51,000                      54,000
TAY THƯỜNG                       54,000                   56,000                         48,000                      51,000
         
Ghi chú: Giá chưa bao gồm chi phí in thêu.    
  Giá tham khảo cho số lượng từ 500 áo trở lên.  
  Giá chưa bao gồm VAT.    
  Vận chuyển TP HCM      
         
         
Khách hàng tiêu biểu